STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78291 Máy phá rung tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VINA KUM KANG CEN TECH 08/2022/VINA Còn hiệu lực
31/08/2022

78292 Máy phá rung tim TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 20221025/NPCHN/TEC Còn hiệu lực
25/10/2022

78293 Máy phá rung tim TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN 11/22/PL-VT Còn hiệu lực
26/12/2022

78294 Máy phá rung tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 13/2018/PL-VQ Còn hiệu lực
25/05/2023

78295 Máy phá rung tim TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 12/2022-PLVN-PL Còn hiệu lực
14/06/2023

78296 Máy phá rung tim TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 12/2022-PLVN-PL Còn hiệu lực
14/06/2023

78297 Máy phá rung tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM 19/PL-NPVN/23 Còn hiệu lực
01/12/2023

78298 Máy phá rung tim (khử rung tim), tạo nhịp và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191372 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Còn hiệu lực
18/11/2019

78299 Máy phá rung tim kết hợp với máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018851 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIỆT NAM GRAND PRIX Còn hiệu lực
25/12/2019

78300 Máy phá rung tim kết hợp với máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018851/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIỆT NAM GRAND PRIX Còn hiệu lực
26/02/2020