STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78301 Máy nội soi tai mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI G&B VIỆT NAM 0201/PCBPL-GB Còn hiệu lực
15/12/2023

78302 Máy nội soi tai mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC 2312AB Còn hiệu lực
23/12/2023

78303 Máy nội soi tai mũi họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT QUANG PL01/VQMED Còn hiệu lực
25/12/2023

78304 Máy nội soi tai mũi họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 01/PL-VQ Còn hiệu lực
03/01/2024

78305 Máy nội soi tai mũi họng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP-PL2023-0601 Còn hiệu lực
13/01/2024

78306 Máy nội soi tai mũi họng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP-PL2024-0306 Còn hiệu lực
07/03/2024

78307 Máy nội soi tai mũi họng (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181437 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Còn hiệu lực
18/01/2021

78308 Máy nội soi tai mũi họng tích hợp nguồn sáng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 396/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẢI HÀ Còn hiệu lực
18/06/2020

78309 Máy nội soi tai mũi họng và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 29-PL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Còn hiệu lực
29/12/2020

78310 Máy nội soi tai, mũi, họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DAEWON PHARMACEUTICAL 02-2022/KQPL-DP Còn hiệu lực
08/07/2022