STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78311 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2069/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/10/2021

78312 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 372/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
05/11/2021

78313 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 373/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
05/11/2021

78314 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021514/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM KHÁNH VÂN Còn hiệu lực
17/11/2021

78315 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 82/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
28/12/2021

78316 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 82/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
28/12/2021

78317 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 82/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
28/12/2021

78318 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-05/2022/PL Còn hiệu lực
13/04/2022

78319 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-249/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/05/2022

78320 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1181/170000077/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/08/2022