STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78311 Stent động mạch chủ- động mạch cảnh, bụng, thận, đùi loại có phủ bọc 2 lớp (có gắn sẵn bóng) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 04291217 Công ty TNHH MTV Cầu Vồng Sáng Còn hiệu lực
20/08/2019

78312 Stent động mạch ngoại vi (chi, chậu, dưới đòn) tự giãn nở DYLANO (DYLANO Peripheral Seft Expandable Stent System) TTBYT Loại D VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 210-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Nhà Máy Trang Thiết Bị Y Tế USM Healthcare Còn hiệu lực
14/04/2020

78313 Stent động mạch vành phủ thuốc Eurolimus TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XNK HẢI MINH 0504_MV_PL Còn hiệu lực
07/04/2022

78314 Stent động mạch đùi TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGỌC LAM 05/BPL-NGOCLAM Còn hiệu lực
13/10/2022

78315 Stent đường mật TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 52-DVPL/ 170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Còn hiệu lực
21/06/2019

78316 Stent đường mật TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 02-QĐPL/170000140/PCBPL-BYT Công ty CP TBYT Bách Việt Còn hiệu lực
28/06/2019

78317 Stent đường mật TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2700 PL-TTDV Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Bách Việt Còn hiệu lực
19/11/2019

78318 Stent đường mật TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 109-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Còn hiệu lực
27/11/2019

78319 Stent đường mật TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00031-CBPL/D-Ella CÔNG TY TNHH DYNAMED Còn hiệu lực
21/05/2020

78320 Stent đường mật TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00032-CBPL/D-Ella CÔNG TY TNHH DYNAMED Còn hiệu lực
21/05/2020