STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78321 Máy nội soi tai mũi họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 115-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT LONG Còn hiệu lực
12/06/2020

78322 Máy nội soi tai mũi họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 118-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT LONG Đã thu hồi
12/06/2020

78323 Máy nội soi tai mũi họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 118-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT LONG Còn hiệu lực
12/06/2020

78324 Máy nội soi tai mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 4220CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DUY CƯỜNG Còn hiệu lực
21/07/2020

78325 Máy nội soi tai mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 6120CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trivina Còn hiệu lực
25/09/2020

78326 Máy nội soi tai mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 05/2020/CV-VQ CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Còn hiệu lực
30/09/2020

78327 Máy nội soi tai mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 05/2020/CV-VQ CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Còn hiệu lực
30/09/2020

78328 Máy nội soi tai mũi họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 24-PL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Còn hiệu lực
17/11/2020

78329 Máy nội soi tai mũi họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1921/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT Còn hiệu lực
23/12/2020

78330 Máy nội soi tai mũi họng TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 681/170000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
25/03/2021