STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78321 Ống thông hậu môn các size TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1777 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
15/09/2020

78322 Ống thông hậu môn- Rectal Catheter TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 803/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ASENAC Còn hiệu lực
11/01/2021

78323 Ống thông hình chữ “J” dùng cho bơm tiêm áp lực một lần. TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 41 /170000166/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Đã thu hồi
24/09/2020

78324 Ống thông hỗ trợ TTBYT Loại B VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM 10/CMVN1222 Còn hiệu lực
02/03/2023

78325 Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DK MEDICAL 45/170000124/PCBPL-BYT Đã thu hồi
13/04/2022

78326 Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch máu ngoại biên TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DK MEDICAL 45/170000124/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/08/2022

78327 Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch máu ngoại biên – Seeker TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DK MEDICAL 02/170000124/PCBPL-BYT Công ty TNHH DK Medical Còn hiệu lực
18/06/2019

78328 Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại biên TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 157/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/09/2019

78329 Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại biên TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 149/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/09/2019

78330 Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại biên TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 165/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/09/2019