STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78331 Máy rửa quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 18-PL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ Y TẾ GOLD VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/11/2020

78332 Máy rửa quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH 0121-TT/170000070/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thương mại và Dược phẩm Tân Thành Còn hiệu lực
28/09/2021

78333 Máy rửa quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ Y TẾ GOLD VIỆT NAM 01/BPL-GOLD Còn hiệu lực
20/06/2022

78334 Máy rửa quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM 02-PLSP/2023 Còn hiệu lực
03/02/2023

78335 Máy rửa quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM 01/PLSP/12262023 Còn hiệu lực
26/12/2023

78336 Máy rửa quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á 040124/TBA Còn hiệu lực
04/01/2024

78337 Máy rửa quả lọc thận bán tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH 217/23-NAS/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/08/2023

78338 Máy rửa quả lọc Thận cấu hình cao cấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH 124/23-NAS/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/05/2023

78339 Máy rửa quả lọc Thận cấu hình cơ bản TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT NHẤT AN SINH 124/23-NAS/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/05/2023

78340 Máy rửa quả lọc thận tự động TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN PL0344/170000081/PCBPL-BYT CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Còn hiệu lực
14/12/2021