STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78341 Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động/ tự động và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 09/170000083/PCBPL-BYT CTY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Đã thu hồi
19/08/2019

78342 Máy xét nghiệm sinh hóa CXL pro TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-072020/170000030/PCBPL-BYT Công ty cổ phần y tế Quang Minh Còn hiệu lực
13/09/2021

78343 Máy xét nghiệm sinh hóa P500 (kèm linh phụ kiện) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED PCBPL-BYT-LBM-2022-1 Đã thu hồi
17/08/2022

78344 Máy xét nghiệm sinh hóa phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 28/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL Còn hiệu lực
15/05/2021

78345 Máy xét nghiệm sinh hóa phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 29/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL Còn hiệu lực
15/05/2021

78346 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 840/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NAVIMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/12/2019

78347 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2664-1CL PL CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI AN Còn hiệu lực
11/12/2019

78348 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190900 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN MÀI VIỆT Còn hiệu lực
10/04/2020

78349 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 17-0918/DH/170000096/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phát triển Thương mại, Dịch vụ và Trang Thiết bị Y tế Đại Hữu Còn hiệu lực
11/08/2020

78350 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1837/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN Còn hiệu lực
28/12/2020