STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78341 Máy nuôi cấy và làm kháng sinh đồ vi khuẩn lao TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220607-01.DSM/BPL Còn hiệu lực
10/06/2022

78342 Máy nuôi cấy và làm kháng sinh đồ vi khuẩn lao TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220610-02.DSM/BPL Còn hiệu lực
10/06/2022

78343 Máy nuôi cấy và làm kháng sinh đồ vi khuẩn lao TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 230619-01.DSM/BPL Còn hiệu lực
20/06/2023

78344 Máy nướng (nung) sứ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 37/MED1219 CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/02/2020

78345 Máy oxy dòng cao TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 50/200000046/PCBPL-BYT Tổng Công ty thiết bị y tế Việt Nam - CTCP Đã thu hồi
06/06/2021

78346 Máy oxy dòng cao TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 50/200000046/PCBPL-BYT Tổng Công ty thiết bị y tế Việt Nam - CTCP Đã thu hồi
16/06/2021

78347 Máy oxy dòng cao TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 47/200000046/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phân Phối VM Còn hiệu lực
04/08/2021

78348 Máy oxy dòng cao TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 54/200000046/PCBPL-BYT Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam - CTCP Còn hiệu lực
04/08/2021

78349 Máy oxy dòng cao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 167b/2021/BKQPL-VQ Công ty TNHH Việt Quang Còn hiệu lực
30/08/2021

78350 Máy oxy dòng cao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2133/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH Còn hiệu lực
30/09/2021