STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78351 Máy nội soi tai mũi họng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP-PL2022-0630 Còn hiệu lực
30/11/2022

78352 Máy nội soi tai mũi họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH 20-HM/ENT Còn hiệu lực
28/06/2023

78353 Máy nội soi tai mũi họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DAEWON PHARMACEUTICAL 022023/KQPL-DEAWON Còn hiệu lực
30/06/2023

78354 Máy nội soi tai mũi họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ -VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG 02/2023/PL- DUYCUONG Còn hiệu lực
27/11/2023

78355 Máy nội soi Tai Mũi Họng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á 281023TBA Còn hiệu lực
28/10/2023

78356 Máy nội soi tai mũi họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 145/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/11/2023

78357 Máy nội soi tai mũi họng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP-PL2022-0602 Còn hiệu lực
13/11/2023

78358 Máy nội soi tai mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC 1215AB Còn hiệu lực
15/12/2023

78359 Máy nội soi tai mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI G&B VIỆT NAM 0201/PCBPL-GB Còn hiệu lực
15/12/2023

78360 Máy nội soi tai mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI G&B VIỆT NAM 0201/PCBPL-GB Còn hiệu lực
15/12/2023