STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78351 Ống thông chụp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-152/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương mại Tâm Hợp Còn hiệu lực
02/10/2021

78352 Ống thông chụp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-153/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương mại Tâm Hợp Còn hiệu lực
02/10/2021

78353 Ống thông chụp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-124/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
05/11/2021

78354 Ống thông chụp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 067.22/PL-TVME Còn hiệu lực
05/12/2022

78355 Ống thông chụp mạch (catheter) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0058/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
27/06/2019

78356 Ống thông chụp mạch chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 252-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Và Vật Tư Y Tế Bình Tâm Còn hiệu lực
20/08/2019

78357 Ống thông chụp mạch có bóng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-127/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
04/11/2021

78358 Ống thông chụp mạch máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 074.22/PL-TVME Còn hiệu lực
09/01/2023

78359 Ống thông chụp mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0060/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
29/09/2022

78360 Ống thông chuyển phôi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20211016-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty TNHH IVFTECH Còn hiệu lực
06/01/2022