STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78361 máy xét nghiệm sinh hóa tự động 400 test/giờ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 25/2020/CV-VQ CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Còn hiệu lực
30/09/2020

78362 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động gồm mô đun điện giải TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED PCBPL-BYT-LBM-2022-2 Còn hiệu lực
14/10/2022

78363 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động kèm phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ BÁCH HỢP BH-PL2022-0517 Còn hiệu lực
17/05/2022

78364 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động tích hợp khối điện giải TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 271 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
05/05/2021

78365 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động tích hợp khối điện giải TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 296 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
13/07/2021

78366 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động tích hợp khối điện giải TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 39/2023/SVN-PL Còn hiệu lực
11/05/2023

78367 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động tích hợp khối điện giải TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 48/2023/SVN-PL Còn hiệu lực
23/10/2023

78368 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động và linh/phụ kiện dùng cho máy TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1674 PL TTDV Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Chương Nhân Còn hiệu lực
21/11/2019

78369 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 61/170000083/PCBPL-BYT CTY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
01/07/2019

78370 Máy xét nghiệm sinh hóa và miễn dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3107/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/09/2022