STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78371 MÁY SIÊU ÂM TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 748/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT Còn hiệu lực
22/07/2020

78372 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN Số: 2046/170000074/PCBPL-BYT Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật Còn hiệu lực
13/09/2020

78373 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1179/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ QUÂN KHOA Còn hiệu lực
29/09/2020

78374 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1924/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT Còn hiệu lực
04/01/2021

78375 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 444/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ MPT Còn hiệu lực
31/03/2021

78376 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181667 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AMC Còn hiệu lực
04/05/2021

78377 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181667/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AMC Còn hiệu lực
06/08/2021

78378 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 159/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
08/08/2021

78379 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 227/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật Còn hiệu lực
29/09/2021

78380 Máy siêu âm TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 361-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kim An Thành Còn hiệu lực
11/11/2021