STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78391 Máy PCR định lượng nhanh đa màu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR 12/2023/TBR-KQPL Đã thu hồi
12/10/2023

78392 Máy PCR định lượng nhanh đa màu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR 10/2023/TBR-KQPL Còn hiệu lực
12/10/2023

78393 Máy PCR định lượng nhanh đa màu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR 12/2023/TBR-KQPL Còn hiệu lực
12/10/2023

78394 Máy pha dịch hoàn toàn tự động ACIDMix ( gồm: Máy pha dịch ACIDMix, bình chứa bột ACIDCart rỗng, phễu đổ bột ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH 19118-TT/170000070/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH Còn hiệu lực
14/08/2019

78395 Máy phá rung tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHOA 08/180000012/PCBPL-BYT Công ty TNHH trang thiết bị y tế Anh Khoa Còn hiệu lực
05/06/2019

78396 Máy phá rung tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHOA 13/180000012/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - khoa học kỹ thuật Minh Duy Còn hiệu lực
29/07/2019

78397 Máy phá rung tim TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018847 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIỆT NAM GRAND PRIX Còn hiệu lực
25/12/2019

78398 Máy phá rung tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 114-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
03/02/2020

78399 Máy phá rung tim TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018847/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIỆT NAM GRAND PRIX Còn hiệu lực
26/02/2020

78400 Máy phá rung tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HNK VIỆT NAM 05revNKC/170000078/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nhật Nam Còn hiệu lực
20/08/2020