STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78391 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alpha-1-acid glycoprotein TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 33/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
22/02/2021

78392 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alpha-1-acid glycoprotein TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 34/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
22/02/2021

78393 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alpha-1-antitrypsin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0012 Còn hiệu lực
10/03/2022

78394 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alpha-1-antitrypsin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc-0003 Còn hiệu lực
18/03/2022

78395 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alpha-amylase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2627/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/05/2022

78396 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alpha2-Antiplasmin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 113/2022/SVN-PL Còn hiệu lực
12/09/2022

78397 Thuốc thử xét nghiệm định lượng amikacin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3092/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/09/2022

78398 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ammonia TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3065/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/09/2022

78399 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ammonia TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3066/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/09/2022

78400 Thuốc thử xét nghiệm định lượng amoniac TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 79/2022/NA-PL Còn hiệu lực
26/08/2022