STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78441 Nồi hấp tiệt trùng áp suất hơi nước kiểu hình trụ nằm ngang TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 2402/PLTTBYT/STECH Còn hiệu lực
24/02/2023

78442 Nồi hấp tiệt trùng áp suất kiểu đứng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 53521CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Khoa Học Quốc Tế Đã thu hồi
10/08/2021

78443 Nồi hấp tiệt trùng áp suất kiểu đứng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 53521CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Khoa Học Quốc Tế Còn hiệu lực
10/08/2021

78444 Nồi hấp tiệt trùng bằng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 148/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẢO MINH Còn hiệu lực
30/11/2020

78445 Nồi hấp tiệt trùng bằng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 39/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT IME Còn hiệu lực
22/02/2021

78446 Nồi hấp tiệt trùng bằng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 508/190000021/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình Y tế Còn hiệu lực
31/12/2021

78447 Nồi hấp tiệt trùng bằng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẢO MINH 20221122/CBPL-BM Còn hiệu lực
22/11/2022

78448 Nồi hấp tiệt trùng bằng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ BÌNH AN 04/2023 CV-PBA Còn hiệu lực
09/05/2023

78449 Nồi hấp tiệt trùng bằng khí E.O TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES VH010/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIHAN Còn hiệu lực
23/06/2019

78450 Nồi hấp tiệt trùng bằng khí EO TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 148/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẢO MINH Còn hiệu lực
30/11/2020