STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78441 Phụ tùng monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV025/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

78442 Phụ tùng monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV023/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

78443 Phụ tùng monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV022b/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

78444 Phụ tùng vật tư thay thế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ KOINT VDK02-ML22/PLTTBYT Đã thu hồi
10/05/2022

78445 Phụ tùng vật tư thay thế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ KOINT IEC01-KOINT22/PLTTBYT Còn hiệu lực
19/09/2022

78446 Phụ tùng đi kèm máy đốt lạnh cổ tử cung TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 109-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
03/02/2020

78447 Phụ tùng, vật tư thay thế ống nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG IEC02-ML21/180000016/PCBPL-BYT Đã thu hồi
24/01/2022

78448 Phụ tùng, vật tư thay thế ống nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG IEC01/-ML22/PLTTBYT Còn hiệu lực
07/11/2022

78449 Phục hình trên implant TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VŨ GIA DENTAL LAB 2206/PLB/VGIP Còn hiệu lực
23/06/2022

78450 Phụkiện: Nắp vàng cho bộ túi thải (Plastic Cap) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 20821CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ALLOMED Còn hiệu lực
05/04/2021