STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78441 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Magnesium TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0045 Còn hiệu lực
27/04/2022

78442 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Magnesium TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0069 Còn hiệu lực
10/06/2022

78443 Thuốc thử xét nghiệm định lượng magnesium TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2684/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2022

78444 Thuốc thử xét nghiệm định lượng myoglobin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1891/210000017/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
06/08/2021

78445 Thuốc thử xét nghiệm định lượng myoglobin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2329/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/05/2022

78446 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Na, K, Cl TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 43/2022/NA-PL Còn hiệu lực
13/05/2022

78447 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Na, K, Cl, Ca TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 44/2022/NA-PL Còn hiệu lực
13/05/2022

78448 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Natri TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-205/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/09/2021

78449 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Natri, Kali, Clorid TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 311/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/09/2021

78450 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Natri, Kali, Clorid, Calci TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 313/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/09/2021