STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78441 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ THIÊN LỘC 01/2023/THIENLOC-PLCBB Còn hiệu lực
23/06/2023

78442 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MỸ PHẨM HOA MAI 12/2023/PLTTBYT-HM Còn hiệu lực
12/07/2023

78443 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG THỊNH 270723/PLB-YTTT Còn hiệu lực
08/08/2023

78444 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VIỆT LIÊN 061023/VL-PL Còn hiệu lực
06/10/2023

78445 Máy siêu âm TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 69/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/10/2023

78446 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MỸ PHẨM HOA MAI 23/2023/PLTTBYT-HM Còn hiệu lực
10/04/2024

78447 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN 390/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/04/2024

78448 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN 390/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/04/2024

78449 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN 390/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/04/2024

78450 Máy siêu âm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 892211CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MED GYN VINA Đã thu hồi
02/12/2021