STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78451 Máy đo thị trường mắt TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN IME 9-IME/BPL-HN Còn hiệu lực
22/08/2022

78452 Máy đo thị trường mắt tự động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 02/PLTBYT/TTC-VMC CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/07/2019

78453 Máy đo thị trường tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 44/201222/KQPL-AMV Còn hiệu lực
13/03/2023

78454 Máy đo thị trường tự động Appa Auto Perimeter TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES BPI011/170000073/ PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BIOTECHNICA PHARMA INTERNATIONAL PTE., LTD TẠI TPHCM Đã thu hồi
24/09/2019

78455 Máy đo thị trường tự động Appa Auto Perimeter TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HD007/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TTBYT HOÀNG ĐỨC Đã thu hồi
27/09/2019

78456 Máy đo thị trường và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 382/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/06/2020

78457 Máy đo thị trường và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1850/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ KỸ THUẬT BẢO TÍN Còn hiệu lực
24/12/2020

78458 Máy đo thính lực TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 038-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Và Xây Dựng Gia Quân Còn hiệu lực
28/06/2019

78459 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 22/DVPL 170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y KHOA HEARLIFE Đã thu hồi
28/06/2019

78460 Máy đo thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 28/DVPL 170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y KHOA HEARLIFE Đã thu hồi
28/06/2019