STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78461 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1157PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
22/09/2020

78462 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181312 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÙY ANH Còn hiệu lực
05/10/2020

78463 Nồi Hấp Tiệt Trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019296/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIÊT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Còn hiệu lực
05/10/2020

78464 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 333-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật y tế Bách Khoa Còn hiệu lực
08/10/2020

78465 Nồi Hấp Tiệt Trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1560/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DACO VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/10/2020

78466 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 348-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Nam Việt Còn hiệu lực
15/10/2020

78467 nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES NA009/170000073/ PCBPL-BYT (nồi hấp) CÔNG TY TNHH NGUYÊN ANH Còn hiệu lực
28/10/2020

78468 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 53/2020/CV-VQ Công ty TNHH Việt Quang Còn hiệu lực
29/10/2020

78469 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 133A/2019/CV CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Còn hiệu lực
02/11/2020

78470 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1602/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KINH DOANH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHA KHOA VIỆT TIÊN Còn hiệu lực
23/11/2020