STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78461 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 03/2022-PLVN-PL Còn hiệu lực
06/04/2023

78462 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 03/2022-PLVN-PL Còn hiệu lực
06/04/2023

78463 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUÊ LỢI HUELOI-PL-02/2022 Còn hiệu lực
14/04/2023

78464 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ 01.2023/PL-TLQT Còn hiệu lực
25/04/2023

78465 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ THIÊN LỘC 01/2023/THIENLOC-PLCBB Còn hiệu lực
23/06/2023

78466 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MỸ PHẨM HOA MAI 12/2023/PLTTBYT-HM Còn hiệu lực
12/07/2023

78467 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG THỊNH 270723/PLB-YTTT Còn hiệu lực
08/08/2023

78468 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VIỆT LIÊN 061023/VL-PL Còn hiệu lực
06/10/2023

78469 Máy siêu âm TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 69/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/10/2023

78470 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MỸ PHẨM HOA MAI 23/2023/PLTTBYT-HM Còn hiệu lực
10/04/2024