STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78471 Máy Xét Nghiệm Nước Tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN VẠN THÔNG 15-04/vvt/2023 Còn hiệu lực
17/11/2023

78472 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 43PG-PL/170000025/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/04/2023

78473 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y SINH NAM ANH 01.1-4 NA/PL_TTBYT Còn hiệu lực
08/06/2023

78474 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 114-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/06/2023

78475 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH D-LAB VIỆT NAM 01/2023/PL- D-LAB Còn hiệu lực
30/06/2023

78476 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH D-LAB VIỆT NAM 03/2023/PL- D-LAB Còn hiệu lực
30/06/2023

78477 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH D-LAB VIỆT NAM 05/2023/PL- D-LAB Còn hiệu lực
30/06/2023

78478 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH D-LAB VIỆT NAM 06/2023/PL- D-LAB Còn hiệu lực
30/06/2023

78479 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 110-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/07/2023

78480 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI ĐÔNG THÀNH 10.09-2023/PL-ĐT Còn hiệu lực
11/09/2023