STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78471 Máy phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1848/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO MINH DŨNG Còn hiệu lực
07/09/2021

78472 Máy phân tích huyết học TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2297/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KỸ THUẬT VIỆT LIÊN Còn hiệu lực
27/10/2021

78473 Máy phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019551/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DUY TƯỜNG Còn hiệu lực
01/11/2021

78474 Máy phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 4482021 - ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Công nghệ Mediexpress Việt Nam Còn hiệu lực
30/11/2021

78475 Máy phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN 10.DC PL-VX/ 200000036/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Còn hiệu lực
04/12/2021

78476 Máy phân tich huyết học TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4073-1 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT BẢO LONG Còn hiệu lực
15/12/2021

78477 Máy phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 04-2021/ 170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH Việt Nam Còn hiệu lực
16/12/2021

78478 Máy phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 84721CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần INSMART Còn hiệu lực
24/12/2021

78479 Máy phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 96/2021/BKQPL-VQ Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Ánh Ngọc Còn hiệu lực
08/01/2022

78480 Máy phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VAVIM 02B/22/KQPL-VAVIM Còn hiệu lực
14/04/2022