STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78471 QH Mask Khẩu trang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 707/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KIM BẢNG Còn hiệu lực
10/05/2021

78472 QRAY TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 28/HLM/1017/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH AESTHETICS MARKETING ASIA VIETNAM Còn hiệu lực
05/08/2019

78473 Qủa (Màng) lọc máu cấp cứu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH 090622-TT/170000070/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/06/2022

78474 Qủa (Màng) lọc máu cấp cứu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH 110622-TT/170000070/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/06/2022

78475 Qủa (màng) lọc máu thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH 181218TT/170000070/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ TMS Còn hiệu lực
27/06/2019

78476 Qủa (màng) lọc máu thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH 0219-TT/170000070/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH Còn hiệu lực
15/10/2020

78477 Quả (Màng) lọc máu thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH 181021-TT/170000070/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/11/2022

78478 Qủa (Màng) lọc tách huyết tương TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH 030622-TT/170000070/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/06/2022

78479 Quả (Màng) lọc thận nhân tạo HELBIO TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ HDT 200522-HDT/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/06/2022

78480 Quả bóp hút nhớt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 39/2020/180000028/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/01/2023