STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78491 Nước muối sinh lý dùng ngoài Natri Clorid 0,9% TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 685.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT DƯỢC BÌNH ĐỊNH Còn hiệu lực
30/12/2021

78492 Nước muối sinh lý HD 0.9% TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 297.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM & DV TỔNG HỢP TÂM ĐỨC HD Còn hiệu lực
14/08/2021

78493 Nước muối sinh lý Kingphar TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0167PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VINH THỊNH VƯỢNG Còn hiệu lực
27/03/2020

78494 Nước muối sinh lý LUCY NaCl 0.9% TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT SAO MAI 2202PL-SM/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/01/2023

78495 Nước muối sinh lý Mekong TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 636.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BANKFOOD Còn hiệu lực
02/12/2020

78496 Nước muối sinh lý Mekong TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 700.20/180000026/PCBPL-BYT CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH BANKFOOD Còn hiệu lực
04/02/2021

78497 Nước muối sinh lý Miba TTBYT Loại A HỘ KINH DOANH BÙI VĂN MINH 01-22/2022/HKDBVM Còn hiệu lực
19/05/2022

78498 Nước muối sinh lý NaCl 0,9% TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0737PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN MELY Còn hiệu lực
19/08/2021

78499 Nước muối sinh lý NaCl 0,9% NGÂN NGỌC TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3311 PL-TTDV CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH VIỆT ĐỨC Còn hiệu lực
01/08/2020

78500 Nước muối sinh lý NaCl 0.9% TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 951/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VINLAB Còn hiệu lực
12/12/2019