STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78491 Máy phân tích HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VAVIM 21B/23/KQPL-VAVIM Còn hiệu lực
26/06/2023

78492 Máy phân tích HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 120-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/06/2023

78493 Máy phân tích HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN MỸ VĂN 10B/23/KQPL-MYVAN Đã thu hồi
24/10/2023

78494 Máy phân tích HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN MỸ VĂN 12B/23/KQPL-MYVAN Còn hiệu lực
24/10/2023

78495 Máy phân tích HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HTB VIỆT NAM 2523_PLHTB Còn hiệu lực
16/12/2023

78496 Máy phân tích HbA1C cầm tay TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1007521CN/190000014/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/02/2022

78497 Máy phân tích HbA1c PocketChem A1c TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-112023 Còn hiệu lực
04/01/2024

78498 Máy phân tích HbA1c tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHƯƠNG NHÂN 01/2022/PL/CN Còn hiệu lực
31/08/2022

78499 Máy phân tích HbA1c tự động và linh/phụ kiện dùng cho máy TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3190 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHƯƠNG NHÂN Còn hiệu lực
08/04/2020

78500 Máy phân tích HbA1c tự động và linh/phụ kiện dùng cho máy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2687A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/08/2022