STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78511 Máy tạo Oxy di động TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 226-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUÂN VY Còn hiệu lực
27/07/2021

78512 Máy tạo oxy di động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1617/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIẾN TẠO Còn hiệu lực
15/09/2021

78513 Máy tạo oxy di động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 35/19000002/PCBPL-BYT Công ty CP Đất Việt Thành Còn hiệu lực
15/11/2021

78514 Máy tạo Oxy di động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM 01/2023/Inogen Còn hiệu lực
17/11/2023

78515 Máy tạo oxy di động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 24/1900000002/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Đất Việt Thành Đã thu hồi
19/09/2021

78516 Máy tạo oxy di động 5 lít /phút TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 240918MP/170000123/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
10/06/2019

78517 Máy tạo oxy di động Mark 5 Nuvo lite TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHOA 20/180000012/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Anh Khoa Còn hiệu lực
09/12/2019

78518 Máy tạo Oxy dùng chăm sóc và làm đẹp da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 015-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Thẩm Mỹ Y Tế Sài Gòn Còn hiệu lực
31/10/2019

78519 Máy tạo oxy dùng cho y tế và các phụ kiện theo kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0222/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MSD Còn hiệu lực
05/08/2021

78520 Máy tạo oxy dùng trong spa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ Y TẾ SÀI GÒN 29054/2023/PL-YTESG Còn hiệu lực
31/05/2023