STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78511 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn lao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210618-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
04/08/2021

78512 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn lao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210620-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
04/08/2021

78513 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với streptomycin của Mycobacterium tuberculosis TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220313-05.DSM/BPL Còn hiệu lực
15/03/2022

78514 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với streptomycin của vi khuẩn lao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210625-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
04/08/2021

78515 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với thuốc kháng nấm của nấm men và Cryptococcus spp. TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220422-01.DSM/BPL Còn hiệu lực
25/04/2022

78516 Thuốc thử xét nghiệm xác nhận sự hiện diện của kháng nguyên HIV-1 p24 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2677/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/05/2022

78517 Thuốc thử xét nghiệm xác nhận sự hiện diện HBsAg TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3100/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/09/2022

78518 Thuốc thử xét nghiệm xác định các quần thể tế bào dòng lympho TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 71/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
07/07/2021

78519 Thuốc thử xét nghiệm xác định các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD19 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210737 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Còn hiệu lực
04/01/2022

78520 Thuốc thử xét nghiệm xác định các tế bào biểu hiện kháng nguyên TCR-α/β TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210807-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Còn hiệu lực
28/10/2021