STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78531 Máy phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM PL0004-2022/170000021/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/10/2022

78532 Máy phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM PL0004-2022/170000021/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/10/2022

78533 Máy phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN 04PL-TBYT-VP Còn hiệu lực
13/10/2022

78534 Máy phân tích huyết học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG 221110-VK/052022TT-BYT Còn hiệu lực
11/11/2022

78535 Máy phân tích huyết học TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/May_0014 Còn hiệu lực
10/02/2023

78536 Máy phân tích huyết học TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/May_0015 Còn hiệu lực
10/02/2023

78537 Máy phân tích huyết học TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/May_0016 Còn hiệu lực
10/02/2023

78538 Máy phân tích huyết học TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/May_0017 Còn hiệu lực
10/02/2023

78539 Máy phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L 06-2023/A.V.L-PL Còn hiệu lực
03/03/2023

78540 Máy phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC 19/PL/HL.2023 Đã thu hồi
16/03/2023