STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78531 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI PHONG 0052022/KQPL-ĐP Còn hiệu lực
18/04/2022

78532 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA 1704/PLTTB-LG/2022 Còn hiệu lực
18/04/2022

78533 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 401/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/04/2022

78534 NỒI HẤP TIỆT TRÙNG TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ YTC-LTC 01/2022/PLTTBYT-LTC Còn hiệu lực
10/05/2022

78535 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT MỸ THÀNH 175/170000116/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/05/2022

78536 Nồi Hấp Tiệt Trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2514A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/05/2022

78537 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 170000111/PCBPL-BYT/279 Đã thu hồi
18/05/2022

78538 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 170000111/PCBPL-BYT/279 Còn hiệu lực
18/05/2022

78539 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y-NHA KHOA MINH PHƯƠNG 04MP/PL Còn hiệu lực
27/05/2022

78540 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190017.1 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/06/2022