STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78541 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ WICO WICO-01.2022 Còn hiệu lực
29/06/2022

78542 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2493A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/07/2022

78543 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA 08/PL/AH Còn hiệu lực
26/07/2022

78544 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 6912021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/07/2022

78545 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ MEDDA 01/2022/TTBYT-MEDDA Còn hiệu lực
28/07/2022

78546 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 138-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/08/2022

78547 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 6062021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/09/2022

78548 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ THIẾT BỊ VINALAB 20220901/VINALAB/BPL Còn hiệu lực
26/09/2022

78549 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 127/PL-VQ Còn hiệu lực
13/10/2022

78550 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 127/PL-VQ Còn hiệu lực
13/10/2022