STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78541 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG THỊNH 270723/PLB-YTTT Còn hiệu lực
08/08/2023

78542 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VIỆT LIÊN 061023/VL-PL Còn hiệu lực
06/10/2023

78543 Máy siêu âm TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 69/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/10/2023

78544 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MỸ PHẨM HOA MAI 23/2023/PLTTBYT-HM Còn hiệu lực
10/04/2024

78545 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN 390/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/04/2024

78546 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN 390/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/04/2024

78547 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN 390/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/04/2024

78548 Máy siêu âm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 892211CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MED GYN VINA Đã thu hồi
02/12/2021

78549 Máy siêu âm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 89221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MED GYN VINA Đã thu hồi
02/12/2021

78550 Máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUÊ LỢI HUELOI-PL-01/2022 Đã thu hồi
27/01/2022