STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78571 Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid uric TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 02/DL2-PCBPL Còn hiệu lực
22/03/2022

78572 Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid uric TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2574/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/05/2022

78573 Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid uric TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0055 Còn hiệu lực
20/05/2022

78574 Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid uric TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2661/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/05/2022

78575 Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid uric TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0083 Còn hiệu lực
07/06/2022

78576 Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid uric TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0068 Còn hiệu lực
07/06/2022

78577 Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid uric TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0103 Còn hiệu lực
13/07/2022

78578 Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid uric TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3036/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/09/2022

78579 Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid uric TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 175/2022/NP-PL Còn hiệu lực
21/09/2022

78580 Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid uric TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0103a Còn hiệu lực
21/09/2022