STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78571 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN PL0003/170000081/PCBPL-BYT CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Còn hiệu lực
10/08/2019

78572 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 68/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
20/09/2019

78573 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 69/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
20/09/2019

78574 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 70/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
20/09/2019

78575 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 71/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
20/09/2019

78576 Quả lọc thận TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 984/170000077/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PROVIX VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/11/2019

78577 Quả lọc thận TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3066 PL Công Ty TNHH Công Nghệ Y Tế Thái Sơn Đã thu hồi
19/12/2019

78578 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1908 /170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Đã thu hồi
29/02/2020

78579 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 176/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC MINH Còn hiệu lực
02/03/2020

78580 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 205/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC MINH Còn hiệu lực
06/03/2020