STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78581 Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid uric TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0055a Còn hiệu lực
27/09/2022

78582 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ACTH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2826/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/07/2022

78583 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Adamts-13 hoạt hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN XUÂN HOÀI 01C-TC/200000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/05/2022

78584 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Adenosine Diphosphat (ADP) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 249 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
01/04/2021

78585 Thuốc thử xét nghiệm định lượng AFP TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1831/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/07/2021

78586 Thuốc thử xét nghiệm định lượng AFP TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2988/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/09/2022

78587 Thuốc thử xét nghiệm định lượng AFP TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3004/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/09/2022

78588 Thuốc thử xét nghiệm định lượng AFP (α1-fetoprotein) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2039/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/10/2021

78589 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Alanine Aminotransferase TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-197/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/09/2021

78590 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0064 Còn hiệu lực
17/05/2022