STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78581 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 25021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TÂM MINH Còn hiệu lực
26/04/2021

78582 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 25021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TÂM MINH Còn hiệu lực
26/04/2021

78583 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 31121CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/05/2021

78584 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 34521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HOÁ DƯỢC AERO CHEMIE Còn hiệu lực
18/06/2021

78585 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 426/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DƯỢC VESTA Còn hiệu lực
24/06/2021

78586 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 37121CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẨN TẬP ĐOÀN VINPHARMA VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/06/2021

78587 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 04/MED0721 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XANH ĐT Còn hiệu lực
22/07/2021

78588 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0724PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DP GOLDWINGS VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/07/2021

78589 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 6921/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ VIETSAFE Còn hiệu lực
09/08/2021

78590 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 50821CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Còn hiệu lực
08/08/2021