STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78591 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2626/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/05/2022

78592 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0048 Còn hiệu lực
19/05/2022

78593 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0070 Còn hiệu lực
19/05/2022

78594 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0050 Còn hiệu lực
19/05/2022

78595 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0072 Còn hiệu lực
19/05/2022

78596 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2625/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/05/2022

78597 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0087 Còn hiệu lực
28/06/2022

78598 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0097 Còn hiệu lực
05/07/2022

78599 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0064a Còn hiệu lực
19/09/2022

78600 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0087a Còn hiệu lực
28/09/2022