STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78591 Máy phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 02-2-22/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
19/12/2023

78592 Máy phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN 14/23/PL-VT Còn hiệu lực
20/12/2023

78593 Máy phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN 14/23/PL-VT Còn hiệu lực
20/12/2023

78594 Máy phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN 14/23/PL-VT Còn hiệu lực
20/12/2023

78595 Máy phân tích huyết học TTBYT Loại B CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÌNH PHONG ĐPC/MSC-01/2022 Còn hiệu lực
12/01/2024

78596 Máy phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM 03/2024/MINDRAY-PLTTBYT Còn hiệu lực
27/02/2024

78597 Máy phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ AN BÌNH 01-2024/AnBinh-KQPL Còn hiệu lực
10/05/2024

78598 Máy phân tích huyết học (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181188 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/07/2020

78599 Máy phân tích huyết học (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181622 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/03/2021

78600 Máy phân tích huyết học (phân loại và chụp ảnh tế bào tự động) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 143/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
27/04/2020