STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78601 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 968/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY TNHH THIÊN Y LINH Còn hiệu lực
18/12/2021

78602 Nước súc miệng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3983-29 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ CAREPHAR Còn hiệu lực
29/12/2021

78603 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 99621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Còn hiệu lực
03/01/2022

78604 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1002621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CELAMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/01/2022

78605 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1003621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CELAMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/01/2022

78606 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1005321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Còn hiệu lực
06/01/2022

78607 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TC PHARMA BN 01:2022/PL-TC Còn hiệu lực
26/01/2022

78608 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIÊN Y LINH 01:2022/Pl-TYL Còn hiệu lực
27/01/2022

78609 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HẢI MINH 02/2022/PL-HM Còn hiệu lực
01/03/2022

78610 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI SOHACO 01/2022/SHC-VBPL Còn hiệu lực
11/03/2022