STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78601 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0097a Còn hiệu lực
28/09/2022

78602 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase (ALT) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0079 Còn hiệu lực
02/06/2022

78603 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase (ALT) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2981/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/08/2022

78604 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase (ALT) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0079a Còn hiệu lực
19/09/2022

78605 Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1945/210000017/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
30/08/2021

78606 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Albumin TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-204/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/09/2021

78607 Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 03/DL2-PCBPL Còn hiệu lực
05/05/2022

78608 Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 04/DL2-PCBPL Còn hiệu lực
06/05/2022

78609 Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2581/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/05/2022

78610 Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2582/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/05/2022