STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78611 Máy xét nghiệm sinh hóa (đo protein) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-072020/170000030/PCBPL-BYT Công ty cổ phần y tế Quang Minh Còn hiệu lực
13/09/2021

78612 Máy xét nghiệm sinh hóa Agappe TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH 06/2020/QM-PL Công ty cổ phần y tế Quang Minh Còn hiệu lực
06/09/2021

78613 Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2664-2CL PL CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI AN Còn hiệu lực
11/12/2019

78614 Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2664-2CL23/9/19 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đại An Còn hiệu lực
29/12/2021

78615 Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y SINH NAM ANH 01.10-3 NA/PL_TTBYT Còn hiệu lực
01/06/2023

78616 Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 113-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/06/2023

78617 Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 110-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/07/2023

78618 Máy xét nghiệm sinh hoá bán tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI ĐÔNG THÀNH 12.09-2023/PL-ĐT Còn hiệu lực
11/09/2023

78619 Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN RANDOX LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 12-PL/RANDOX Còn hiệu lực
05/12/2023

78620 Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 235/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN Còn hiệu lực
04/03/2021