STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78651 Ống thông hút huyết khối TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2441A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/12/2022

78652 Ống thông hút huyết khối TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2441A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/12/2022

78653 Ống thông hút huyết khối can thiệp mạch ngoại vi. TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT 148/KQPLTV Còn hiệu lực
21/07/2022

78654 Ống thông hút huyết khối can thiệp mạch ngoại vi. TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT 166/KQPL-TVC Còn hiệu lực
08/08/2022

78655 Ống thông hút tim trái TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/07/188 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/08/2021

78656 Ống thông JJ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1152/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ A&G VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/09/2020

78657 Ống thông JJ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1007121CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/01/2022

78658 Ống thông JJ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 692/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/03/2022

78659 Ống thông JJ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM 03122/CV-ACT Còn hiệu lực
06/04/2022

78660 Ống thông JJ TTBYT Loại C VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 423/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/04/2022