STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78781 Nước muối đa năng Natri clorid 0,9% TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 15521/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ NAM HÀ Còn hiệu lực
08/10/2021

78782 Nước muối đa năng Natri clorid 0,9% TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 16121/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ NAM HÀ; Còn hiệu lực
20/10/2021

78783 Nước muối điện phân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ 01/2022/KHCN-PL Còn hiệu lực
20/04/2022

78784 Nước muối điện phân TTBYT Loại A HỘ KINH DOANH ĐẶNG THỊ HUYỀN THƯƠNG 01/2022/HTHT-PL Còn hiệu lực
16/05/2022

78785 Nước ngâm kính áp tròng Niceeyes 150 ml TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 012-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH TMDV Mắt Xinh Còn hiệu lực
12/07/2019

78786 Nước ngậm RANGMIENG Nhất Nhất TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4008-1S PL-TTDV Công ty HH Dược phẩm Nhất Nhất Còn hiệu lực
27/10/2021

78787 Nước nhỏ mắt làm mềm kính áp tròng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180067-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SNP Còn hiệu lực
03/09/2020

78788 Nước nhỏ mắt làm mềm kính áp tròng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210771-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SNP Còn hiệu lực
28/10/2021

78789 Nước nhựa dùng trong chỉnh nha TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DENTALUCK 20220516/PL-DENTTALLUCK Đã thu hồi
21/05/2022

78790 Nước nhựa dùng trong chỉnh nha TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DENTALUCK 20220516/PL-DENTTALLUCK Đã thu hồi
26/05/2022