STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78781 Máy siêu âm mắt TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 240/170000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/06/2022

78782 Máy siêu âm mắt TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 240/170000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/06/2022

78783 Máy siêu âm mắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN 22-3/TA-BPL Còn hiệu lực
16/08/2022

78784 Máy siêu âm mắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG TL-2022-008-SKMed Còn hiệu lực
22/11/2022

78785 Máy siêu âm mắt TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 255/170000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/03/2023

78786 Máy siêu âm mắt TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 253/170000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/04/2023

78787 Máy siêu âm mắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 011021ACT/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Đã thu hồi
03/11/2021

78788 Máy siêu âm mắt A/B và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MINH TUỆ 018/170000113/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MINH TUỆ Còn hiệu lực
24/12/2021

78789 Máy siêu âm mắt AB và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 91/170000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM & DV Việt Can Còn hiệu lực
05/02/2021

78790 Máy siêu âm mắt kèm phụ kiện tiêu chuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG TL-2024-003-SKMed/3000A Còn hiệu lực
05/04/2024