STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78811 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 206-3/2020/PL/PX-BK CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Còn hiệu lực
12/03/2020

78812 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3192 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THẾ GIỚI THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚC Còn hiệu lực
13/04/2020

78813 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3268 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI FAMED Còn hiệu lực
11/05/2020

78814 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 210/2020/180000028/ PCBPL-BYT CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TÂN HÀ LAN TẠI BẮC NINH Còn hiệu lực
22/05/2020

78815 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HNK VIỆT NAM 02-Altacor/170000078/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm HT Việt Nam Còn hiệu lực
13/07/2020

78816 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HNK VIỆT NAM 01-Altacor/170000078/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm HT Việt Nam Còn hiệu lực
13/07/2020

78817 Nước Mắt Nhân Tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1455/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUỲNH LENS Còn hiệu lực
02/10/2020

78818 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1518/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HT VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/10/2020

78819 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1543/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRÍ KHANG Còn hiệu lực
19/10/2020

78820 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1680/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN DƯỢC PHẨM SUCS Còn hiệu lực
18/11/2020