STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78881 Xe để máy monitor TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/2611/MERAT-2019 Công ty TNHH Thiết bị y tế Triệu Khang Đang lưu hành
27/11/2019

78882 Xe để monitor TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2056/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯƠNG BẢO TRÍ Đang lưu hành
03/02/2021

78883 Xe đi bộ dành cho người khuyết tật khung nhôm bốn bánh TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1643/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Delago Đang lưu hành
08/07/2019

78884 Xe đựng vật tư tiêu hao TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 224/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN Đang lưu hành
21/05/2020

78885 Xét nghiệm chẩn đoán nhanh HBSAG (Alere Determine HbsAg) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1733 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH Đang lưu hành
13/01/2021

78886 Xét nghiệm chẩn đoán nhanh HIV (Alere Determine HIV-1/2) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1732 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH Đang lưu hành
13/01/2021

78887 Xét nghiệm chẩn đoán nhanh HIV Combo (Alere HIV Combo) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1735 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH Đang lưu hành
13/01/2021

78888 Xét nghiệm chẩn đoán nhanh Syphilis (Alere Determine Syphilis TP) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1734 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH Đang lưu hành
13/01/2021

78889 Xét nghiệm CLOtest (Urease Rapid test) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES DP001/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG PHƯƠNG Đang lưu hành
20/12/2019

78890 Xét nghiệm CLOtest (Urease Rapid Test) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0585PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Phương Đang lưu hành
24/10/2020