STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78891 Nước Súc Miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HANDPHARMCO 01/2023/CBA-HAND Còn hiệu lực
09/05/2023

78892 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRITYDO HƯNG PHƯỚC 01/2023/PL-HUNGPHUOC Còn hiệu lực
18/05/2023

78893 Nước súc miệng - họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NOVA CARE 01/2023/PL-NOVA Còn hiệu lực
27/02/2023

78894 Nước súc miệng ABC ORAVIR TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 11221/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM CAO MAI Còn hiệu lực
07/09/2021

78895 Nước súc miệng BARRICADES NEW TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 317/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Còn hiệu lực
22/05/2020

78896 Nước súc miệng BP FRESH WINDY TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 290.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE Còn hiệu lực
14/08/2021

78897 Nước súc miệng Cali USA TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 76121CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CALI USA Còn hiệu lực
07/10/2021

78898 Nước súc miệng CARE FOR TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3902 PL-TTDV CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM DCAREME Còn hiệu lực
25/06/2021

78899 NƯỚC SÚC MIỆNG CAY TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BANKFOOD 02/2022/TTBYT-BF Còn hiệu lực
06/05/2022

78900 Nước súc miệng CLORHEXIDIN ENLIEVIR TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 633.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE Còn hiệu lực
10/12/2021