STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78891 Máy siêu âm điều trị TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 1192019/170000116/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hồng Hưng Còn hiệu lực
19/09/2019

78892 Máy siêu âm điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 076-DA/ 170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Còn hiệu lực
02/10/2019

78893 Máy siêu âm điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 016-DA/ 170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Còn hiệu lực
14/02/2020

78894 Máy siêu âm điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181327 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ THÁI VIỆT Còn hiệu lực
23/11/2020

78895 Máy siêu âm điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021309/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/02/2022

78896 Máy siêu âm điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN HDN-0003/PLB Còn hiệu lực
22/11/2022

78897 Máy siêu âm điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 048-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/12/2022

78898 Máy siêu âm điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 048-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/12/2022

78899 Máy siêu âm điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 01/2023 Còn hiệu lực
31/01/2023

78900 Máy siêu âm điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU VIỆT NAM 1006/2023/PCBPL/TBYTNKVN Còn hiệu lực
10/06/2023