STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78911 Máy siêu âm và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2097/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIKO HEALTHCARE Còn hiệu lực
01/02/2021

78912 Máy siêu âm và phụ kiện đồng bộ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2208/170000074/PCBPL-BYT Công ty cổ phần TTBYT Đại Dương Còn hiệu lực
14/07/2021

78913 Máy siêu âm và phụ kiện đồng bộ đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 755/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ ANH Còn hiệu lực
30/07/2020

78914 Máy siêu âm và phụ kiện đồng bộ đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT 12.1/AV/ 180000017/PCBPL-BYT/18 Còn hiệu lực
02/06/2022

78915 Máy siêu âm xách tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2350A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/01/2022

78916 Máy siêu âm xách tay TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 01/170000001/PCBPL-BYT (2021) Còn hiệu lực
10/05/2022

78917 Máy siêu âm xách tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2537A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/05/2022

78918 Máy siêu âm xách tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2540A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/05/2022

78919 Máy siêu âm xách tay TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 02/PL-NPC/22 Còn hiệu lực
09/09/2022

78920 Máy siêu âm xách tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ MINH BANG 03-PL/MB Còn hiệu lực
25/11/2023