STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78931 Que lấy dịch họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181799 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/08/2021

78932 Que lấy dịch ngoáy mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 73621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA Còn hiệu lực
30/12/2021

78933 Que lấy dịch tỵ hầu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181799 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/08/2021

78934 Que lấy dịch tỵ hầu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1381/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ PHÒNG XÉT NGHIỆM Còn hiệu lực
01/09/2021

78935 Que lấy dịch tỵ hầu TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3990-11 PL-TTDV Công ty TNHH xuất nhập khẩu DNN Việt Nam Còn hiệu lực
04/09/2021

78936 Que lấy dịch tỵ hầu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 73621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA Còn hiệu lực
30/12/2021

78937 Que lấy mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES GLAX001/170000073/ PCBPL-BYT VPĐD GlaxoSmithKline Còn hiệu lực
02/07/2019

78938 Que lấy mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 34821CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG Còn hiệu lực
02/07/2021

78939 Que lấy mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 3562021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Sinh học ứng dụng Việt Nam Còn hiệu lực
19/08/2021

78940 Que lấy mẫu / Specimen Collection Swab TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA 191/170000126/PCBPL-BYT Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa Còn hiệu lực
23/11/2021