STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78931 Máy siêu âm điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 076-DA/ 170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Còn hiệu lực
02/10/2019

78932 Máy siêu âm điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 016-DA/ 170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Còn hiệu lực
14/02/2020

78933 Máy siêu âm điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181327 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ THÁI VIỆT Còn hiệu lực
23/11/2020

78934 Máy siêu âm điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021309/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/02/2022

78935 Máy siêu âm điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN HDN-0003/PLB Còn hiệu lực
22/11/2022

78936 Máy siêu âm điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 048-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/12/2022

78937 Máy siêu âm điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 048-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/12/2022

78938 Máy siêu âm điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 01/2023 Còn hiệu lực
31/01/2023

78939 Máy siêu âm điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU VIỆT NAM 1006/2023/PCBPL/TBYTNKVN Còn hiệu lực
10/06/2023

78940 Máy siêu âm điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CMD 02 PLTTBYT Còn hiệu lực
25/07/2023