STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78931 Ổ đầu ra khí O2 kèm hộp bảo vệ (7655-1600), phụ kiện trong hệ thống khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2209/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/10/2021

78932 Ổ đầu ra khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 0028-XV/2018/170000024/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Thiết Bị Y Tế Sài Gòn Còn hiệu lực
09/10/2019

78933 Ổ đầu ra khí y tế ,Phụ kiện trong hệ thống khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 74121CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CÔNG NGHỆ THỊNH VƯỢNG Còn hiệu lực
27/09/2021

78934 Ổ đầu ra khí y tế và linh, phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 82/170000001/PCBPL-BYT (2019) CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN Còn hiệu lực
08/09/2021

78935 O-ring cho adapter kênh rửa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1766/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
13/03/2020

78936 Ốc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 128/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA MẠNH Còn hiệu lực
13/04/2021

78937 Ốc chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1490/170000077/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/06/2022

78938 Ốc giả định TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 651/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/07/2022

78939 Ốc kết nối trụ lấy dấu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 56/MED1219 CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/04/2020

78940 Ốc kết nối trụ răng implant nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 03/MED1221 CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/12/2021