STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78971 Tấm chắn giọt bắn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1856/2021/180000028/ PCBPL-BYT HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP NHẬT QUANG Còn hiệu lực
03/09/2021

78972 Tấm chắn giọt bắn Face shield TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 131-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Còn hiệu lực
09/10/2020

78973 Tấm chắn giọt bắn (Face Shield) TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 511.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS Còn hiệu lực
25/10/2021

78974 Tấm chắn giọt bắn dành cho trẻ em TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 338-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Còn hiệu lực
02/11/2021

78975 Tấm chắn giọt bắn trong nội soi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 4892021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
26/11/2021

78976 Tấm chắn tia không bức xạ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 71/DA-MIKROMED Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
16/08/2019

78977 Tấm chắn tia X bảo vệ bộ phận sinh dục TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1231-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/10/2022

78978 Tấm chắn tia X di động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1227-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/10/2022

78979 Tấm che mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191461 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Còn hiệu lực
28/02/2020

78980 Tấm che mặt TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 223.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH Còn hiệu lực
21/07/2021