STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78981 Ống thông tuần hoàn ngoài cơ thể phủ Bioline TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 25.21/200000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/08/2022

78982 Ống thông tuần hoàn ngoài cơ thể và phụ kiện (Origen Dual Lumen Catheter) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 12.18/170000163/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Còn hiệu lực
11/07/2019

78983 Ống thông tưới hút trong phẫu thuật nội soi Tai-Mũi-Họng TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 13.2/102022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
19/10/2022

78984 Ống thông và dụng cụ đặt TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/11/560 Công ty TNHH Medtronic Việt Nam Còn hiệu lực
11/11/2021

78985 Ống thông và kim phá bao TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2833PL-TTDV Văn Phòng Đại Diện Alcon Pharmaceuticals Ltd. Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
17/02/2020

78986 Ống thông và kim phá bao TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1010PL-TTDV Văn phòng đại diện ALCON PHARMACEUTICALS LTD tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
29/02/2020

78987 Ống thông và phụ kiện (Cannulas) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MARA 0031-2020/PL-MARA Văn phòng đại diện Arthrex Singapore, PTE., LTd tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
08/12/2020

78988 Ống thông và đốt suy tĩnh mạch bằng sóng cao tần RF TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC - Y TẾ SAO VIỆT 001/20221101/PLTTBYT-SV Còn hiệu lực
01/11/2022

78989 Ống thông vi mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 09/190000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
09/09/2020

78990 Ống thông Word, bóng nong tuyến ở hai bên âm đạo Silicone TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 178/MED0819 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Còn hiệu lực
14/02/2020