STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78981 Tấm nối đất (điện cực trung tính) TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 197.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ VAVI Còn hiệu lực
05/06/2020

78982 Tấm PCR TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 268/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
10/06/2021

78983 Tấm PCR TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 268/21/170000116/PCBPL-BYT,' CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
10/06/2021

78984 Tấm phản chiếu tia TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021489/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG Còn hiệu lực
11/10/2021

78985 Tấm phẳng nhận ảnh và dây tín hiệu TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 088-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM-DV-Kỹ thuật-thiết bị y tế An Quốc Còn hiệu lực
22/06/2019

78986 Tấm Phốt Pho TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2580A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/06/2022

78987 Tấm phủ bàn chắn tia X TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1229-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/10/2022

78988 Tấm phủ lam kính TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 142/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SINH NAM Còn hiệu lực
13/11/2020

78989 Tấm phủ lam kính TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SINH NAM 09/26102022/PCBPL-SNC Còn hiệu lực
27/10/2022

78990 Tấm phủ phẫu thuật nội soi cột sống TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH 002/PL/TNM/2022 Còn hiệu lực
26/01/2022