STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78981 Máy phân tích nước tiểu, hoá chất và vật tư tiêu hao sử dụng cho máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ E.V.L 02/2018/170000089/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ E.V.L Còn hiệu lực
16/05/2020

78982 Máy phân tích phân tự động TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3122PL-TTDV Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Medaz Còn hiệu lực
07/02/2020

78983 Máy phân tích phân tự động và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3122 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ Còn hiệu lực
08/04/2020

78984 Máy phân tích protein riêng biệt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 42/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đình Phong Còn hiệu lực
13/07/2019

78985 Máy phân tích Real-time PCR Exicycler 96 TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 19/180000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Còn hiệu lực
19/11/2019

78986 Máy phân tích sắc ký miễn dịch huỳnh quang TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HOÀNG QUÂN 0002-3523/HQ-ZYBM Còn hiệu lực
03/05/2023

78987 Máy phân tích sắc ký miễn dịch huỳnh quang và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT 07PL-2023/180000010/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/11/2023

78988 Máy phân tích sinh hóa khô tự động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 018-DA/ 170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Còn hiệu lực
14/02/2020

78989 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2500 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
22/06/2019

78990 Máy phân tích sinh bán tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1683A/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NAVIMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/11/2020