STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78981 Máy xử lý mô TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐỨC TÂM 908/PL-DT Còn hiệu lực
12/09/2023

78982 Máy xử lý mô TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐỨC TÂM 1409/PL-DT Còn hiệu lực
25/09/2023

78983 Máy xử lý mô TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐỨC TÂM 1209/PL-DT Còn hiệu lực
25/09/2023

78984 Máy xử lý mô TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐỨC TÂM 2709/PL-DT Còn hiệu lực
27/09/2023

78985 Máy xử lý mô TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 1429/BiOptica/PLTTB_PM Còn hiệu lực
07/10/2023

78986 Máy xử lý mô TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ VINH HƯNG 287/PL-VH Đã thu hồi
27/07/2022

78987 Máy xử lý mô chân không TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018612 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LIFELABS Còn hiệu lực
24/10/2019

78988 Máy xử lý mô kèm hút chân không TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018718 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐỨC MINH Còn hiệu lực
15/10/2019

78989 Máy xử lý mô kèm hút chân không (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181641 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT PHÚ NGUYÊN Đã thu hồi
02/04/2021

78990 Máy xử lý mô bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HTI 01/2023/PL-HTI Còn hiệu lực
02/11/2023