STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79011 Ống trượt dùng cho nội soi ruột non TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-012-2022 Còn hiệu lực
09/08/2022

79012 Ống trượt dùng cho nội soi ruột non TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-031-2022 Còn hiệu lực
20/09/2022

79013 Ống trượt dùng trong nội soi ruột non TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 4872021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
23/11/2021

79014 Ống truyền dầu silicone TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 211-5/2020/PX/PX-BK CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Còn hiệu lực
12/03/2020

79015 Ống truyền dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 211-5/2020/PX/PX-BK CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Còn hiệu lực
12/03/2020

79016 Ống truyền dịch chuyên dụng dùng trong ung thư (dùng 1 lần) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 997/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Còn hiệu lực
03/01/2020

79017 Ống truyền dinh dưỡng đường dò ra da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2193/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI GIA PHÚC Còn hiệu lực
11/10/2021

79018 Ống truyền dinh dưỡng đường rò dạ dày (Loại Zero) - All Silicone Gastrostomy Balloon Catheter (Zero Type) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 29-VCPL20 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC-CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
29/10/2020

79019 Ống truyền dinh dưỡng đường rò dạ dày (loại Zero) / All Silicone Gastrostomy Balloon Catheter (Zero Type) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1592/170000077/PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
02/03/2020

79020 Ống tưới hút dịch nội soi TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 46.2/102022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
04/10/2022