STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79041 Máy siêu âm điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 0510SA/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/11/2023

79042 Máy siêu âm điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH 009/2023/PL-TBYT Còn hiệu lực
28/02/2024

79043 Máy siêu âm điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 24/PL-VQ Còn hiệu lực
15/03/2024

79044 Máy siêu âm điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CMS MEDTECH VIỆT NAM CMS-2024-02 Còn hiệu lực
21/03/2024

79045 Máy siêu âm điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 002-DA/170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Đã thu hồi
17/12/2019

79046 Máy siêu âm điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 095-DA/170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á/Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Đông Á Đã thu hồi
21/05/2021

79047 Máy siêu âm điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CMD 01 PLTTBYT Đã thu hồi
24/07/2023

79048 Máy siêu âm điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH 009/2023/PL-TBYT Đã thu hồi
26/02/2024

79049 Máy siêu âm điều trị (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018726 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Còn hiệu lực
18/10/2019

79050 Máy siêu âm điều trị (Máy điều trị bằng sóng siêu âm ) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÁI HÀ 23032/2022THMED Còn hiệu lực
03/08/2023