STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79041 Tấm điện cực thu hồi dùng cho người lớn và trẻ em TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-300-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
21/06/2019

79042 Tấm điện cực thu hồi dùng cho trẻ em TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-301-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
21/06/2019

79043 Tấm điện cực trung tính TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021464/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH Qualtech Consulting Còn hiệu lực
13/10/2021

79044 Tấm điện cực trung tính TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-371-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
16/11/2021

79045 Tấm điện cực trung tính TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/11/579 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/11/2021

79046 Tấm điện cực trung tính TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/01/05 Còn hiệu lực
10/02/2022

79047 Tấm điện cực trung tính TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-57/210000016/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/09/2022

79048 Tấm điện cực trung tính TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/10/217 Còn hiệu lực
01/12/2022

79049 Tấm điện cực trung tính dùng một lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 00145/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GEMS Còn hiệu lực
24/09/2021

79050 Tấm điện cực trung tính dùng một lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021620/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH Qualtech Consulting Còn hiệu lực
10/12/2021