STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79141 Máy soi ven TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1122/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Còn hiệu lực
07/10/2020

79142 MÁY SOI VEN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA 01/2022/PLTTBYT-LG Còn hiệu lực
10/08/2022

79143 Máy soi ven TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẢO MINH 20230711/CBPL-BM Còn hiệu lực
12/07/2023

79144 Máy soi ven TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HÀ ANH 01-0311/2023/HA-PL Còn hiệu lực
03/11/2023

79145 MÁY SOI VEN VÀ PHỤ KIỆN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 87/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Kỹ thuật MSD Còn hiệu lực
08/06/2020

79146 Máy soi ven, tĩnh mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU VIỆT NAM 3101/2024/PCBPL/TBYTNKVN Còn hiệu lực
31/01/2024

79147 Máy soi y tế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á 24082023TBA Còn hiệu lực
15/11/2023

79148 Máy soi y tế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á 24082023TBA Đã thu hồi
24/08/2023

79149 Máy soi đáy mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TH005/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Tấn Hưng DCYK Còn hiệu lực
15/07/2019

79150 Máy soi đáy mắt trực tiếp và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 051122KL/170000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/11/2022