STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79151 Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM PL DMV 032021 CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/07/2021

79152 Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 33-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Còn hiệu lực
08/08/2021

79153 Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 35-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Còn hiệu lực
08/08/2021

79154 Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 41-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Còn hiệu lực
10/08/2021

79155 Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 43-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Còn hiệu lực
10/08/2021

79156 Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 47-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Còn hiệu lực
12/08/2021

79157 Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018248/3 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN Còn hiệu lực
14/10/2021

79158 Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DMV-PL-082021-B CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/12/2021

79159 Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 15/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
11/10/2022

79160 Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 15/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
11/10/2022