STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79191 MÁY SÓNG NGẮN TRỊ LIỆU TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN HÀ 2107/2023-TH Còn hiệu lực
21/07/2023

79192 Máy sóng sung kích trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÁNH SÁNG XANH 02/2024/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/04/2024

79193 Máy sóng xung kích EMS TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CMD 05 PLTTBYT Còn hiệu lực
25/07/2023

79194 Máy sóng xung kích hội tụ (kèm phụ kiện) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200113-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/02/2020

79195 Máy sóng xung kích điều trị (Máy điều trị bằng sóng xung kích) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1689/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG QUỐC TẾ Còn hiệu lực
18/11/2020

79196 Máy Spo2 cầm tay TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 12/12/2019/170000002/PCBPL - BYT Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Y Việt Còn hiệu lực
24/12/2019

79197 Máy SPO2 Pluse Oximeter TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 443.21/180000026/PCBPL-BYT BÙI HỮU TRẦN HÙNG Còn hiệu lực
13/09/2021

79198 Máy sưởi ấm bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181866 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
27/09/2021

79199 Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018248/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN Còn hiệu lực
24/11/2019

79200 Máy sưởi ấm bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIÊN NIÊN 01-PL/2023/DIENNIEN Còn hiệu lực
15/03/2023