STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79201 Thuốc thử xét nghiệm định lượng triglyceride TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0095a Còn hiệu lực
28/09/2022

79202 Thuốc thử xét nghiệm định lượng triiodothyronine toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2851/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/07/2022

79203 Thuốc thử xét nghiệm định lượng triiodothyronine toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3010/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/08/2022

79204 Thuốc thử xét nghiệm định lượng triiodothyronine toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3051/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/09/2022

79205 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Troponin T TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1753/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
16/07/2021

79206 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Troponin T tim độ nhạy cao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2118/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/11/2021

79207 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Troponin T tim độ nhạy cao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2119/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/11/2021

79208 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Troponin T tim độ nhạy cao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2120/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/11/2021

79209 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Troponin T tim độ nhạy cao cho kết quả nhanh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2126/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/12/2021

79210 Thuốc thử xét nghiệm định lượng trực tiếp cholesterol lipoprotein tỉ trọng thấp (LDL) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0053 Còn hiệu lực
29/04/2022