STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79221 Máy phân tích tự động CLOVER A1c TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 267 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ ITMED VINA Còn hiệu lực
22/11/2019

79222 Máy phân tích tự động HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VAVIM 05B/22/KQPL-VAVIM Còn hiệu lực
21/02/2022

79223 Máy phân tích tự động đa chức năng (đông máu, miễn dịch, sinh hóa và điện giải) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1004721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV SINOCARE VIETNAM L&M Còn hiệu lực
05/01/2022

79224 Máy phân tích tự động đa chức năng cầm tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MTV SINOCARE VIETNAM L&M SNC/PL-04 Còn hiệu lực
30/07/2023

79225 Máy phân tích từng phần cơ thể TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TECOTEC GROUP 082022/TECOTECGROUP Còn hiệu lực
26/08/2022

79226 Máy phân tích vi chất trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1420CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ 3T Còn hiệu lực
25/03/2020

79227 Máy phân tích xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHANH HUNG ITC 0013/HANGZHOU/PLTTB-KHITC Còn hiệu lực
13/07/2023

79228 Máy phân tích xét nghiệm miễn dịch phát quang tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẠN VẠN THÔNG 09/09/VVT Đã thu hồi
12/09/2022

79229 MÁY PHÂN TÍCH XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH PHÁT QUANG TỰ ĐỘNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẠN VẠN THÔNG 09/09/VVT Còn hiệu lực
12/09/2022

79230 Máy phân tích xét nghiệm miễn dịch phát quang tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 2012-2023/BPL-MN Còn hiệu lực
22/12/2023