STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79221 Thuốc thử xét nghiệm định lượng urea nitrogen TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0053 Còn hiệu lực
19/05/2022

79222 Thuốc thử xét nghiệm định lượng urea nitrogen TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0085 Còn hiệu lực
08/06/2022

79223 Thuốc thử xét nghiệm định lượng urea nitrogen TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0084 Còn hiệu lực
23/06/2022

79224 Thuốc thử xét nghiệm định lượng urea nitrogen TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0084a Còn hiệu lực
28/09/2022

79225 Thuốc thử xét nghiệm định lượng urea/urea nitrogen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2578/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/05/2022

79226 Thuốc thử xét nghiệm định lượng urea/urea nitrogen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2662/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2022

79227 Thuốc thử xét nghiệm định lượng urea/urea nitrogen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2980/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/08/2022

79228 Thuốc thử xét nghiệm định lượng vancomycin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3127/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/10/2022

79229 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Vitamin B12 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1843/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/07/2021

79230 Thuốc thử xét nghiệm định lượng vitamin B12 hoạt tính (holotranscobalamin) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2827/2210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/07/2022