STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79231 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 009-DA/ 170000108/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ kỹ thuật An Sinh Còn hiệu lực
04/02/2020

79232 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3104-1PL-TTDV CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN SHAFEI TE Còn hiệu lực
07/02/2020

79233 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 50/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
23/03/2020

79234 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 529/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
17/06/2020

79235 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 188/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
30/06/2020

79236 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 189/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
30/06/2020

79237 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 190/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
30/06/2020

79238 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 191/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
20/07/2020

79239 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 193/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
22/07/2020

79240 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 195/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
22/07/2020