STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79251 Máy soi cổ tử cung TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT 04/PLYV Còn hiệu lực
25/11/2022

79252 Máy soi cổ tử cung TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2895A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/11/2022

79253 Máy soi cổ tử cung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2890A/2021/180000028/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/12/2022

79254 Máy soi cổ tử cung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT 06/TP-PL Còn hiệu lực
15/03/2023

79255 Máy soi cổ tử cung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM 01-1005PL/2023/MEDAZ Còn hiệu lực
13/05/2023

79256 Máy soi cổ tử cung TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC 20/2023/PL-AN Còn hiệu lực
11/08/2023

79257 MÁY SOI CỔ TỬ CUNG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THĂNG LONG 170823/TLKN Còn hiệu lực
17/08/2023

79258 Máy soi cổ tử cung TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẢO MINH 20230922/CBPL-BM Còn hiệu lực
22/09/2023

79259 Máy soi cổ tử cung TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HOÀN MỸ 02/HM-PL Còn hiệu lực
25/10/2023

79260 Máy soi cổ tử cung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NHA 291223PL/LUTECH SCTC Còn hiệu lực
29/12/2023