STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79251 Thuốc thử xét nghiệm định lượng β-2 microglobulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 200/2022/NP-PL Còn hiệu lực
04/10/2022

79252 Thuốc thử xét nghiệm định lượng β2-microglobulin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0001 Còn hiệu lực
05/03/2022

79253 Thuốc thử xét nghiệm định lượng β2-Microglobulin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc-0004 Còn hiệu lực
18/03/2022

79254 Thuốc thử xét nghiệm định lượng β2‑microglobulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2597/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/05/2022

79255 Thuốc thử xét nghiệm định lượng β2‑microglobulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2624/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/05/2022

79256 Thuốc thử xét nghiệm định lượng βhCG tự do TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2804/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/07/2022

79257 Thuốc thử xét nghiệm định lượng γ‑glutamyltransferase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3057/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/09/2022

79258 Thuốc thử xét nghiệm định lượng γ‑glutamyltransferase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3058/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/09/2022

79259 Thuốc thử xét nghiệm định lượng γ‑glutamyltransferase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3059/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/09/2022

79260 Thuốc thử xét nghiệm định tính TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 99CL7/7/17 PL-TTDV Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. HCM (YTECO) Còn hiệu lực
15/12/2021