STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79261 Thuốc thử xét nghiệm định tính Enterobacteriaceae, Pseudomonas Aeruginosa, Acinetobacter baumannii TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 03-PL- BMXVN2021/170000087/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
29/01/2021

79262 Thuốc thử xét nghiệm định tính Enterobacteriaceae, Pseudomonas Aeruginosa, Acinetobacter baumannii TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 04-PL- BMXVN2021/170000087/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/01/2021

79263 Thuốc thử xét nghiệm định tính RNA virus SARS-CoV-2 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 216/NMD-2021/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị khoa học và công nghệ Qmedic Còn hiệu lực
24/08/2021

79264 Thuốc thử xét nghiệm định tính trực khuẩn Gram âm sinh carbapenemase TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 12/2021/170000087/PCBPL-BYT Công ty TNHH bioMérieux Việt Nam Còn hiệu lực
18/10/2021

79265 Thuốc thử xét nghiệm định tính trực khuẩn Gram âm sinh carbapenemase TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 12-DKSH/2021/170000087/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/10/2021

79266 Thuốc thử xét nghiệm định tính trực khuẩn Gram âm sinh carbapenemase TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 12-LAVITEC/2021/170000087/PCBPL-BYT Công ty cổ phần công nghệ Lavitec Còn hiệu lực
18/10/2021

79267 Thuốc thử xét nghiệm định tính acid nucleic của các ký sinh trùng đường ruột TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220222-01.WHC/BPL Còn hiệu lực
22/02/2022

79268 Thuốc thử xét nghiệm định tính acid nucleic của các ký sinh trùng đường ruột TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220815-12.WHC/BPL Còn hiệu lực
17/08/2022

79269 Thuốc thử xét nghiệm định tính acid nucleic của các vi khuẩn đường ruột TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220222-03.WHC/BPL Còn hiệu lực
22/02/2022

79270 Thuốc thử xét nghiệm định tính acid nucleic của các vi khuẩn đường ruột TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220222-04.WHC/BPL Còn hiệu lực
22/02/2022