STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79291 Máy phân tích sinh hoá tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂM PHÁT 2112/25/TP Còn hiệu lực
22/12/2023

79292 Máy phân tích sinh hoá tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM 092024AME-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/06/2024

79293 Máy phân tích sinh hóa tự động (kèm linh phụ kiện) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HAMEMY 170000062/PCBPL-BYT-HMM/2021-0807 Công ty CP Thiết bị y tế Labomed Đã thu hồi
09/07/2021

79294 Máy phân tích sinh hóa tự động (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181171 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/07/2020

79295 Máy phân tích sinh hóa tự động kèm phụ kiện tiêu chuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HAMEMY 248PL-HMM/170000062/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED Còn hiệu lực
20/06/2019

79296 Máy phân tích sinh hóa tự động kèm phụ kiện tiêu chuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HAMEMY 04PL-HMM/170000062/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED Còn hiệu lực
29/06/2019

79297 Máy phân tích sinh hóa tự động kèm phụ kiện đồng bộ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018740 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ PHƯƠNG TÂY Còn hiệu lực
30/10/2019

79298 Máy phân tích sinh hóa tự động T900 Automatic Chemistry Analyzer TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 23HN/170000055/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Đã thu hồi
31/07/2019

79299 Máy phân tích sinh hóa tự động và linh phụ kiện đi kèm (kể cả hóa chất đi kèm) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 23/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TƯ VẤN ĐẦU TƯ MAI XUÂN Còn hiệu lực
23/02/2021

79300 Máy phân tích sinh hóa tự động và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT 03PL-2020/180000010/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT Còn hiệu lực
29/05/2020