STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79321 Máy tán sỏi laser Trimedyne TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM 00822/ACT Đã thu hồi
24/01/2022

79322 Máy tán sỏi Laser và linh/phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 30/2020/180000028/ PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ Còn hiệu lực
14/01/2020

79323 Máy tán sỏi Laser và Linh/phụ kiện: TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 653/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ Còn hiệu lực
25/12/2019

79324 Máy tán sỏi Laser và linh/phụ kiện: TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 30/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ Còn hiệu lực
14/01/2020

79325 Máy tán sỏi Laser và linh/phụ kiện: TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 30 /2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ Còn hiệu lực
15/01/2020

79326 Máy tán sỏi Laser và Linh/phụ kiện: TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 335/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ Còn hiệu lực
27/03/2020

79327 Máy tán sỏi laser và vật tư, phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01200418 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thăng Long Quốc Tế Còn hiệu lực
03/09/2019

79328 Máy tán sỏi ngoài cơ thể TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 340 PL-TTDV/ 170000027 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD Còn hiệu lực
17/11/2021

79329 Máy tán sỏi ngoài cơ thể TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẰNG KHANG 03PL/23-HK Còn hiệu lực
09/06/2023

79330 Máy tán sỏi ngoài cơ thể TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ 08.2023/PL-TLQT Còn hiệu lực
19/09/2023