STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79331 Máy điện tim kèm phụ kiện đồng bộ TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1605 PL ÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH ĐIỆN TỬ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NIKKO Còn hiệu lực
08/01/2020

79332 Máy điện tim kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI ĐÔNG THÀNH 08.09-2023/PL-ĐT Còn hiệu lực
11/09/2023

79333 Máy điện tim và các linh phụ kiện đi kèm: TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1714/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂM ANH Còn hiệu lực
13/11/2020

79334 Máy điện tim và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 298A-VT/170000063/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/12/2019

79335 Máy điện tim và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200654 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG Còn hiệu lực
09/11/2020

79336 Máy điện tim và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 177/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH Còn hiệu lực
04/03/2021

79337 Máy điện tim và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/024 Còn hiệu lực
23/03/2022

79338 Máy điện tim và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 1582021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/04/2022

79339 Máy điện tim và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 3545-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/10/2022

79340 Máy Điện Tim Và Phụ Kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG ANH 240323/PL-QA Còn hiệu lực
24/03/2023