STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79331 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên RSV TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ARDx/ADK06_v00 Còn hiệu lực
17/04/2022

79332 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2 TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM BD-DS-008/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/12/2021

79333 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên virus SARS-CoV-2 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 227-01/SHV-RC-2021 Công ty Cổ phần Phát triển Nhịp Cầu Vàng Còn hiệu lực
26/07/2021

79334 Que thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng Treponema Pallidum (Que thử xét nghiệm Giang mai) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDICON 156 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
22/09/2021

79335 Que thử xét nghiệm định tính LH TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 23001 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/01/2023

79336 Que thử xét nghiệm định tính LH (Que thử rụng trứng nhanh) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NAM ANH HEALTH CARE 02-22/NAMANHHEALTH CARE Còn hiệu lực
02/06/2022

79337 Que thử xét nghiệm định tính ma túy và chất chuyển hóa hóa ma túy trong nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN PSC HÀ NỘI 02-22/PL-PSC Còn hiệu lực
10/06/2022

79338 Que thử xét nghiệm định tính Methamphetamine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 22002 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/01/2022

79339 Que thử xét nghiệm định tính Methamphetamine (Que thử phát hiện Methamphetamine) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 197 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2022

79340 Que thử xét nghiệm định tính Morphine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 22002 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/01/2022