STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79371 Máy phân tích tự động đa chức năng (đông máu, miễn dịch, sinh hóa và điện giải) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1004721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV SINOCARE VIETNAM L&M Còn hiệu lực
05/01/2022

79372 Máy phân tích tự động đa chức năng cầm tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MTV SINOCARE VIETNAM L&M SNC/PL-04 Còn hiệu lực
30/07/2023

79373 Máy phân tích từng phần cơ thể TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TECOTEC GROUP 082022/TECOTECGROUP Còn hiệu lực
26/08/2022

79374 Máy phân tích vi chất trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1420CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ 3T Còn hiệu lực
25/03/2020

79375 Máy phân tích xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHANH HUNG ITC 0013/HANGZHOU/PLTTB-KHITC Còn hiệu lực
13/07/2023

79376 Máy phân tích xét nghiệm miễn dịch phát quang tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẠN VẠN THÔNG 09/09/VVT Đã thu hồi
12/09/2022

79377 MÁY PHÂN TÍCH XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH PHÁT QUANG TỰ ĐỘNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẠN VẠN THÔNG 09/09/VVT Còn hiệu lực
12/09/2022

79378 Máy phân tích xét nghiệm miễn dịch phát quang tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 2012-2023/BPL-MN Còn hiệu lực
22/12/2023

79379 Máy phân tích điện di TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3767 PL-TTDV CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Còn hiệu lực
13/06/2021

79380 Máy phân tích điện di TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3807-5 PL-TTDV CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Còn hiệu lực
03/08/2021