STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79381 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0399/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Còn hiệu lực
25/12/2021

79382 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1006721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ID THIÊN HÀ Còn hiệu lực
11/01/2022

79383 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 260322/MDRAY-HN Còn hiệu lực
26/03/2022

79384 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ID THIÊN HÀ 01-2022/PCBPL-BYT –THIÊN HÀ Còn hiệu lực
13/04/2022

79385 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 090522MDRAYMAYSH/HN Còn hiệu lực
09/05/2022

79386 Máy phân tích sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VAVIM 01C/22/KQPL-VAVIM Còn hiệu lực
09/06/2022

79387 Máy phân tích sinh hoá tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA 01/PL-FIT-SD-2022 Còn hiệu lực
18/06/2022

79388 Máy phân tích sinh hoá tự động TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN 05/22/PL-VT Còn hiệu lực
01/07/2022

79389 Máy Phân Tích Sinh Hóa Tự Động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT Y 01/PL/VIETY Còn hiệu lực
07/07/2022

79390 Máy phân tích sinh hoá tự động TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN 08/22/PL-VT Còn hiệu lực
07/11/2022