STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79431 Máy phân tích đông máu (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO THIÊN LỘC 16-2022/PL-BM Đã thu hồi
18/08/2022

79432 Máy phân tích đông máu (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT BÌNH MINH 18-2022/PL-BM Đã thu hồi
25/08/2022

79433 Máy phân tích đông máu bán tự động TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 15/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/08/2019

79434 Máy phân tích đông máu bán tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 67/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đình Phong Còn hiệu lực
16/09/2019

79435 Máy phân tích đông máu bán tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 19/2018/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đình Phong Đã thu hồi
20/10/2019

79436 Máy phân tích đông máu bán tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0030/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT Còn hiệu lực
29/12/2020

79437 Máy phân tích đông máu bán tự động TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 4492021 - ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEDIEXPRESS VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/11/2021

79438 Máy phân tích đông máu bán tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ AN BÌNH 01-2024/AnBinh-KQPL Còn hiệu lực
10/05/2024

79439 Máy phân tích đông máu cobas t 411_0543 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL0401/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/07/2019

79440 Máy phân tích đông máu hoàn toàn tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0030/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT Còn hiệu lực
29/12/2020