STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79441 Máy điện xung trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HÂN 02- PLTB/GHM Còn hiệu lực
10/11/2023

79442 Máy điện xung trị liệu tại nhà TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NIHON SELF MEDICAL VIỆT NAM 121023/PCBPL-TBYT Còn hiệu lực
12/10/2023

79443 Máy điện xung trung tần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1650A/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRÍ TÂM Ý Còn hiệu lực
24/12/2020

79444 Máy điện xung trung tần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á 106/2022/PL-DA Còn hiệu lực
21/01/2022

79445 Máy điện xung trung tần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HÀO ANH 0903-2023/VBPLHA Còn hiệu lực
09/03/2023

79446 Máy điện xung trung tần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 0510ZP/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/11/2023

79447 Máy điện xung trung tần Việt Đức TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ĐỨC 01/2023/PL-VĐ Còn hiệu lực
13/09/2023

79448 Máy điện xung đa năng TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 11/2021 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hải Minh Còn hiệu lực
05/07/2021

79449 Máy điện xung đa năng TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 11/2021 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hải Minh Còn hiệu lực
05/07/2021

79450 Máy điện xung đa năng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 62/2023/VQ Còn hiệu lực
24/07/2023