STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79451 Máy tách chiết tinh sạch DNA/ RNA và protein tự động KingFisher Duo Prime TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 77421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/09/2021

79452 Máy tách chiết tinh sạch DNA/ RNA và protein tự động KingFisher Flex TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 77421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/09/2021

79453 Máy tách chiết tinh sạch DNA/RNA tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-166/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Khoa học Hợp Nhất Còn hiệu lực
05/11/2020

79454 Máy tách chiết tinh sạch DNA/RNA tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-040/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Khoa học Hợp Nhất Còn hiệu lực
29/03/2021

79455 Máy tách chiết tinh sạch DNA/RNA và protein tự động TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LIFE TECHNOLOGIES HOLDINGS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 02-22/PL-TMS Còn hiệu lực
04/03/2022

79456 Máy tách chiết và Real Time PCR tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1765/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/07/2021

79457 Máy tách chiết và Real Time PCR tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2094/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/11/2021

79458 Máy tách chiết và Real Time PCR tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2095/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/11/2021

79459 Máy tách chiết và Real Time PCR tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2391/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/04/2022

79460 Máy tách chiết và Real Time PCR tự động cobas® 6800_0166 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL0074/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/07/2019